Pagina's

Publicaties


Buitengewone publicaties.  Naast ons driemaandelijks tijdschrift BRAEM, dat in 2018 zijn 50ste jaargang vierde, gaf onze kring ook al een 35-tal publicaties uit waarin we telkens één bepaald thema behandelen. Een aantal daarvan zijn helaas uitverkocht, de publicaties die nog beschikbaar zijn hebben we flink afgeprijsdVoor bestellingen of meer informatie: contacteer onze secretaris Luc Peleman via hk.braem@telenet.be of 0484 62 08 11 


VERBERCKMOES, F.: Oude grafschriften (1977), 33 p. - 2,50 EUR.

PELEMAN, L.: Heemkundige Kring Braem 1968-1983: 15-jarig bestaan (1983), 25 p. -  2,50 EUR.

PELEMAN, L.: De moord op Stanislaus Nyczak. Elversele tijdens Wereldoorlog I (1986), 62 p. -  5 EUR.

PELEMAN, L.: De gebroeders Verdickt van Elversele: martelaars voor de hervorming (1987), 94 p. -  (uitverkocht).

PELEMAN, L.: Heemkundige Kring Braem - Elversele. Bibliografie (1988), 27 p. -  (gratis).

PELEMAN, L.: Tachtig is prachtig I. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers (1990), 60 p. -  (uitverkocht).

PELEMAN, L.: Met 13 aan tafel. Levensschetsen van 13 Elverseelse 80-plussers (1991), 30 p. -   2,00 EUR.

PELEMAN, L.: Toen Jules Christiaens werd geboren: Elversele in 1891 (1991), 36 p. - 2,50 EUR.

PELEMAN, L.: Honderd jaar na Wan-Trien. Over bijgeloof en hekserij te Elversele en omstreken (1992), 128 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, L.: Een kwarteeuw heemkundige kring Braem. Terugblik in 25 thema's (1993), 137 p. -  (gratis).

PELEMAN, L.: Moord op de Kettermuit. Een assisenzaak uit 1825 (1994), 120 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, L.: Maurits De Meyer (1895-1970) (1995), 43 p. -  (uitverkocht).

PELEMAN, L.: Tachtig is prachtig II. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers (1995), 100 p. -  5,00 EUR.

DE WREE, M.: Het oudste wezenboek van het domein van de Keure te Elversele (1541-1596), 2 dln. (1995), 330 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, L.: De honderdste penning te Elversele in 1569 (1996), 147 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, L.: Uit de brieven van Frans Lefebure: een Elverseelse dorpskroniek 1942-1978 (1997), 171 p. - 7,50 EUR.

PELEMAN, L.: De Elverseelse verenigingen in woord en beeld (1998), 198 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, L.: Uit het schuttersboek van Gust De Kocker: memoires 1922-1977 (1999), 102 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, L.: Tachtig is prachtig III. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers (2000), 92 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, L.: Ick wilde wel dat hier niemant en quame hij gave mij liever dan hij mij name. Een Elverseels renteboek uit 1460 en 1510 (2001), 218 p. -  7,50 EUR.

BRAEM, M.: Desen Braem staet tot Elversele inde kercke ghelasen geschildert. Dubbelportret van Godevaert Braem (1395-1452) en Danneel Braem (1685-1745) ( 2008), 201 p. - 15,00 EUR. 

PELEMAN, L.: De Durme: een confrontatie in beeld (2010), 28 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, L.: Tachtig is prachtig V. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers (2010), 176 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, L.: Arm Elversele in arm Vlaanderen (2011), 32 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN,L.: Heldenmoed heeft een prijs: de gebroeders Verdickt van Elversele (2012), 32 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, L.: De stilte van het land: over landbouwers vroeger en vandaag (2013),   48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, L.: Ver weg maar altijd dichtbij: pater Honoré en zijn geboortedorp Elversele (2014), 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, L.: De erfenis van een school: 200 jaar basisonderwijs in Elversele (2015), 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, L.: Tachtig is prachtig VI. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers (2015), 202 p. - (uitverkocht).

PELEMAN, L.: Soo wie inde vergaederinge spreckt eenigh vuyl ofte oneerelyck wort, sal telcken reyse verbeuren thien groten. Over broederschappen of confrérieën in Elversele (2016), 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, L.: Kapellen in ElverseleEen foto-inventaris van religieus erfgoed in het straatbeeld met aanvullende informatie over kapellen, heiligen en devotie (2018), 60 p. -   5,00 EUR.

LEFEBURE, A.: Sinterklaas in de Groote Oorlog. Elversele en Sint-Niklaas (2018), 76 p. - 10,00 EUR. 


PELEMAN, L.: Tot uw en ons genoegen. 100 jaar duivenmelken in Elversele. (2019) 60 p. -  2,00 EUR.