Publicaties


Naast ons driemaandelijks tijdschrift BRAEM, dat in 2018 zijn 50ste jaargang viert, publiceren wij ook geregeld buitengewone publicaties die één bepaald thema behandelen.

We tellen ondertussen al zo'n 35 van deze publicaties, maar een aantal daarvan zijn helaas uitverkocht. Hierna volgt een overzicht van de publicaties die nog beschikbaar zijn. Die hebben we allen flink afgeprijsd zodat u ze voor een prikje kan verwerven. Contacteer ons via hk.braem@telenet.be voor meer informatie of bestellingen.


VERBERCKMOES, F., Oude grafschriften (1977) - 33 p. - € 2,50.

PELEMAN, L., Honderd jaar na Wan-Trien. Over bijgeloof en hekserij te Elversele en omstreken (1992) - 128 p. - € 5,00.

PELEMAN, L., Moord op de Kettermuit. Een assisenzaak uit 1825 (1994) - 120 p. - € 5,00.

DE WREE, M., Het oudste wezenboek van het domein van de Keure te Elversele (1541-1596), 2 dln. (1995) - 330 p. - € 10,00.

PELEMAN, L., De honderdste penning te Elversele in 1569 (1996) - 147 p. - € 5,00.

PELEMAN, L., Uit de brieven van Frans Lefebure: een Elverseelse dorpskroniek 1942-1978 (1997) - 171 p. - € 7,50.

PELEMAN, L., De Elverseelse verenigingen in woord en beeld (1998) - 198 p. - € 8,00.

PELEMAN, L., Uit het schuttersboek van Gust De Kocker: memoires 1922-1977 (1999) - 102 p. - € 5,00.

PELEMAN, L., Ick wilde wel dat hier niemant en quame hij gave mij liever dan hij mij name. Een Elverseels renteboek uit 1460 en 1510 (2001) - 218 p. - € 7,50.

BRAEM, M., Desen Braem staet tot Elversele inde kercke ghelasen geschildert. Dubbelportret van Godevaert Braem (1395-1452) en Danneel Braem (1685-1745) ( 2008) - 201 p. - € 10,00. 

PELEMAN, L., De Durme: een confrontatie in beeld (2010) - 28 p. - € 2,00.

PELEMAN, L., Arm Elversele in arm Vlaanderen (2011) - 32 p. - € 2,00.


PELEMAN,L., Heldenmoed heeft een prijs: de gebroeders Verdickt van Elversele (2012) - 32 p. - € 2,00.

PELEMAN, L., De stilte van het land: over landbouwers vroeger en vandaag (2013) -   48 p. - € 2,00.

PELEMAN, L., Ver weg maar altijd dichtbij: pater Honoré en zijn geboortedorp Elversele (2014) - 48 p. - € 2,00.

PELEMAN, L., De erfenis van een school: 200 jaar basisonderwijs in Elversele (2015) - 48 p. - € 2,00.

PELEMAN, L., Soo wie inde vergaederinge spreckt eenigh vuyl ofte oneerelyck wort, sal telcken reyse verbeuren thien groten. Over broederschappen of confrérieën in Elversele (2016) - 48 p. - € 2,00.

PELEMAN, L., Kapellen in Elversele. Een foto-inventaris van religieus erfgoed in het straatbeeld met aanvullende informatie over kapellen, heiligen en devotie (2018) - 60 p. -   € 5,00. LEFEBURE, A., Sinterklaas in de Groote Oorlog. Elversele en Sint-Niklaas, 2018 (76 p.) (€ 10,00). Ook verkrijgbaar bij de toeristische diensten van Sint-Niklaas en Temse.


PELEMAN, L., Tot uw en ons genoegen. 100 jaar duivenmelken in Elversele. (2019) 60 p.